Lãnh đạo Sở - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

  Ông: Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở

- Điện thoại văn phòng: 0233.3550579
- Di Động: 0911333137
- Email: nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn  

Ông: Văn Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở 
- Di động: 0913411258
- Điện thoại văn phòng: 0233 3851592
- Email: vanducloi@quangtri.gov.vn 


 

  

Ông: Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở 
- Di động: 0905112359
- Điện thoại văn phòng: 0233 3589595
- Email: phanvanthang@quangtri.gov.vn 
]]>

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 733

Tổng lượt truy cập: 1.654.268