Văn phòng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: Trương Văn Hoài
- Di động: 0915.719.293
- Điện thoại: 0233 3852227
- Email: truongvanhoai@quangtri.gov.vn

 

   

                        

Chuyên viên: Phan Học Phi
- Điện thoại văn phòng:  0233 3852227
- Di động: 0945.337.045
- Email: phanhocphi@quangtri.gov.vn 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Tuấn
- Di động: 0982.345.609
- Điện thoại văn phòng: 0233 3558779
- Email: nguyenductuan@quangtri.gov.vn

 

Kế toán viên: Võ Hoàng Hà Nhi
- Di động: 0935516065
- Điện thoại văn phòng: 0233 3558779
- Email: vohoanghanhi@quangtri.gov.vn

 

Văn thư, Lưu trữ: Nguyễn Thị Thu Hà
- Điện thoại văn phòng:  0233 3857489
- Di động: 0946 073234
- Email: nguyenthithuha@quangtri.gov.vn

 

Lái xe: Trần Đình Thái 
- Điện thoại văn phòng:  0233 3857489
- Di động:  0914 614 973
- Email: 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ cơ quan: 02333.568.456
 

]]>

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 703

Tổng lượt truy cập: 1.654.238