Nhà ở và thị trường Bất động sản - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Nhà ở và thị trường bất động sản

Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và năm 2024

Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 18/08/2023 Quyết định điều chỉnh Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Vị trí quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và tại một số khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà, có tổng diện tích dự kiến khoảng 144,7 ha. Cụ thể:

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị năm 2023

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị năm 2023

Chương trình phát triển nhà ở

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh quảng trị giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đạn 2021-2025

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đạn 2021-2025 và năm 2021,2022

Dự án nhà ở đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Dự án nhà ở đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Thông báo Về thời gian, địa điểm, danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị (kỳ thi đợt 2 năm 2022)

THÔNG BÁO Về thời gian, địa điểm, danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị (kỳ thi đợt 2 năm 2022)

Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Công văn phổ biến Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng ban hành Văn bản phổ biến Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn

1 2 3 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 108

Tổng lượt truy cập: 1.687.506