Thanh tra Sở - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thanh tra Sở

 

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành Lai
- Điện thoại văn phòng:  0233 3850942
- Di động: 0972.482.777
- Email: nguyenthanhlai@quangtri.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
- Điện thoại văn phòng:  0233 3851562
- Di động: 0945 451 357
- Email: nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn 

 

Thanh tra viên: Nguyễn Quang Trung
- Điện thoại văn phòng:  0233 3851562
- Di động: 0947160678
- Email: nguyenquangtrung@quangtri.gov.vn 

]]>

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 598

Tổng lượt truy cập: 1.654.133