Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phòng Quản lý xây dựng

 

 

Trưởng phòng: Trần Trọng Cường 
- Điện thoại văn phòng: 0233 3851592
- Di động: 0911.782.777
- Email: trantrongcuong@quangtri.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Tạ Công Danh
Di động: 0935.258.789
- Điện thoại văn phòng: 0233 3851592
- Email: tacongdanh@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Sơn Tùng
- Điện thoại văn phòng:  0233 3851592
- Di động: 0913.485.231
- Email: nguyensontung@quangtri.gov.vn

                                     

Chuyên viên: Dương Thị Thanh Nga
- Điện thoại văn phòng:  0233 3851592
- Di động: 0987.678.713
- Email:duongthithanhnga@quangtri.gov.vn

Chuyên viên: Hoàng Thanh Hải
-Điện thoại văn phòng: 0233 3851592
-Di động: 0905.212.969
-Email: hoangthanhhai2@quangtri.gov.vn

 

]]>

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 83

Tổng lượt truy cập: 1.687.481