Công đoàn ngành - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công đoàn Ngành

 

 

             THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ
             Khóa V – Nhiệm kỳ 2013 – 2018

 

Nguyễn Minh Đức
UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐN Xây dựng Quảng Trị 

Ngô Thị Thu Hiền
UVBTV CĐN Xây dựng Quảng Trị 

 

CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
STT  
1 Công ty Cổ phần Gạch – Ngói Quảng Trị
2 Công ty Cổ phần Thiên Tân
3 Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị
4 Công ty CP Đầu tư –PTCSHT Quảng Trị
5 Công ty CP TV XD Quảng Trị
6 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hùng Cường
7 Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Tiến
8 Công ty CP Xây dựng Số 6
9 Công ty TNHH Xây dựng Hưng Nghiệp
10 Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị
11 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
12 Công ty CP An Phú
13 Công ty TNHH Xây dựng số 1
14 Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm
15 Công ty  TNHH Xây dựng Quảng Trị
16 Công ty CP TV và KĐ XD Delta-Vina
17 Công ty  CP TV XD XP
18 Công ty CP TV PT Đô Thị Quảng Trị
19 Công ty CP TV Đầu tư TLĐ
20 Công ty CP TV và Xây dựng Việt Hưng
]]>

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 629

Tổng lượt truy cập: 1.654.164