Đoàn thanh niên Sở - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Đoàn thanh niên Sở

 

                                                             BCH CHI ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

                                                                         Khóa III – Nhiệm kỳ 2019 – 2022

Lê Quang Nhật Minh (Bí thư)

Dương Thị Thanh Nga (Ủy viên BCH)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Hoài (Phó Bí thư)

(Trung tâm QH&KĐXD)

 

                            DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

1. VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ chính

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Nam

Chuyên viên, P.QHKT

Đoàn viên

0948280486

2

Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên viên, phòng QLXD 

Đoàn viên

0913485231

3

Lê Minh Long

Chuyên viên P.HTKT

Đoàn viên

0938997444

4

Võ Hoàng Hà Nhi

KT Văn phòng Sở

Đoàn viên

0935516065

 

 

 

 

 

 

2. TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ chính

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

Đoàn viên

 

2

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên viên

Đoàn viên

 

3

Nguyễn Đăng Hoàng

Phó Trưởng phòng

Đoàn viên

 

4

Hồ Hoàng Duy

Chuyên viên

Đoàn viên

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 639

Tổng lượt truy cập: 1.655.299