Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thông báo tiếp nhận hợp quy Sơn Best Max

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/CBHQ ngày 16/08/2022 của Công ty TNHH MTV 68 Ngọc Hoàng, địa chỉ đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh

Thông báo tiếp nhận hợp quy

Thông báo tiếp nhận hợp quy đá ốp lát tự nhiên - Công ty TNHH MTV Nhất Long Quảng Trị

Công văn số 2099/SXD-HTKT ngày 12/12/2019 của Sở Xây dựng

Về việc tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 661

Tổng lượt truy cập: 1.654.196