Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định cấp CCHN cá nhân hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023

Công văn số 1216/SXD-QLXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Bộ câu hỏi phục vụ sách hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 675

Tổng lượt truy cập: 1.654.210