Quản lý chất lượng công trình - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quản lý chất lượng công trình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 146/QĐ-SXD cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định số 145/QĐ-SXD cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 8 năm 2023)

Quyết định số 132/QĐ-SXD cấp gia hạn chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định số 132/QĐ-SXD cấp gia hạn chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Hướng dẫn Bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1 2 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 599

Tổng lượt truy cập: 1.654.134