Xây lắp - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Xây lắp

Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 16/5/2019 của Sở Xây dựng

Về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực tổ chức thi công xây dựng công trình

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 03/8/2018 của Sở Xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

« 1 2

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 143

Tổng lượt truy cập: 1.687.541