Tin tức chuyên ngành xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tin tức chuyên ngành xây dựng

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (gửi kèm file), Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, địa phương...

Phổ biến Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Sở Xây dựng có Văn bản phổ biến Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Sở Xây dựng Quảng Trị tổ chức Tập huấn nghiệp vụ xây dựng và quy hoạch kiến trúc năm 2022

Ngày 23/6 đến ngày 24/6, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng, quy hoạch kiến trúc năm 2022.

Thông báo tình hình thực hiện chứng nhận hợp quy đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1195/SXD-HTKT ngày 15/6/2022 về việc thông báo tình hình thực hiện chứng nhận hợp quy đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tham gia thông tin về giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tham gia thông tin về giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2022

Sở Xây dựng Thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2022

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng...

Hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà số 2627/SXD-QLXD ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng cho hệ thống điện năng lượng điện mặt trời trên mái nhà.

« 1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 35

Tổng lượt truy cập: 1.687.433