Tin tức chuyên ngành xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tin tức chuyên ngành xây dựng

Kế hoạch số 1296/KH-SXD ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025

Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 06/2021/TT BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng

Thông báo số 1256/TB-SXD ngày 23/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Thông báo số 1221/TB-SXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Công văn số 1216/SXD-QLXD ngày 19/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Bộ câu hỏi phục vụ sách hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Công văn số 1172/SXD-HTKT ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 04/2021/TT BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Công văn số 1113/SXD-QHKT ngày 05/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng

Thông báo số 794/TB-SXD ngày 25/5/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Công văn số 673/SXD-HTKT ngày 07/5/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý Vật liệu xây dựng

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

« 1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 152

Tổng lượt truy cập: 1.687.550