Tin tức chuyên ngành xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tin tức chuyên ngành xây dựng

Quyết định cấp mới CCHN hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2023

/documents/39955/0/DS+k%C3%A8m+qd+76.2023+.d%E1%BB%A3t+4.pdf/83aaa5d6-74cc-71c8-3da4-90815b1d4266?t=1688433539708

V/v phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 4 năm 2023)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định cấp CCHN cá nhân hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2023

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2023 (đợt 1)

Quyết định số 57/QĐ-SXD cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023 (đợt 5)

Quyết định số 57/QĐ-SXD cấp chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023 (đợt 5)

Tháo gở khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chửa cháy

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 3 năm 2023)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

« 1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 103

Tổng lượt truy cập: 1.687.501